SWOT analýza prežitia

320px-SWOT sk.svgPokiaľ ste už venovali svojím prípravám nejaký ten čas, možno nastala chvíľa aby ste zhodnotili čo ste vlastne dosiahli a čo nie. Zvážte prípravu svojej malej Survival SWOT analýzy. SWOT analýza je jednoduchý, ale užitočný spôsob ako naozaj pochopiť svoje silné a slabé stránky. To vám tiež pomôže identifikovať príležitosti, ktoré môžete využiť, a zároveň identifikovať hrozby, ktorým by ste mohli čeliť v krízovej situácii. Prevedenie SWOT analýzy na sebe a svojich schopnostiach, je to skvelý spôsob, ako zistiť, ako pripravené naozaj ste.

 

 

SILNÉ STRÁNKY

Dobrým miestom pre štart SWOT analýzy, je vziať súpis toho čo v súčasnej dobe máme. To môže byť všetko od zásob potravín a munície, až po svoje vedomostí a zručnosti.

Analýza svojich silných stránok vám dá dobrú predstavu o tom, čo ste schopní robiť. Je to tiež dobrý spôsob objavovania vecí, ktoré ste možno nikdy nepovažoval za silné, ale môžu byť veľmi prospešné v prípade prežitia.

 • Čo z Vašich zariadení, vybavenia a nástrojov, ktoré v súčasnej dobe vlastníte je určené priamo pre survival?
 • Aké ďalšie predmety máte vo vašej domácnosti, ktoré by mohli byť užitočné v krízovej situácii? (Prikrývky, potraviny, náradie, atď.)
 • Aké survival zručnosti ste ste schopný používať v situáciach, o ktorých hovoríme?
 • Aké zdroje (vodný zdroj, CO kryt v okolí, atď.) máte vo vašej oblasti, ktoré môžu byť použité v survival situácii?
 • Urobte si zoznam toho, čo cítite ako vaše všeobecné každodenné silné stránky, a potom sa pokúste zistiť či by tieto prednosti boli užitočné, ak sa to celé poberie do čerta.

SLABÉ STRÁNKY
To je miesto, kde je skutočne potrebné byť k sebe poctiví, ale je to tiež miesto, z ktorého budete mať najväčší úžitok z tejto činnosti. Tým, že si skúsite úprimne pomenovať svoje slabé stránky, Vám pomôže lepšie sa pripraviť na prežitie v krízovej situácií. Akonáhle budete vedieť, aké sú vaše slabé stránky, môžete vyladiť svoj tréning, aby ste sa s nimi vysporiadali.

 • Aké zručnosti potrebujete zlepšiť?
 • Existujú určité zručnosti pre prežitie, ktoré ste nikdy naozaj netrénovali ale tušíte, že by sa Vám mohli zísť?
 • Je niečo vo vašej lokalite, čo by mohlo byť považované za slabosť? (Nedostatok prírodných zdrojov, ťažko brániteľný dom, atď.)
 • Máte nejaké zdravotné problémy, alebo zdravotné postihnutie?
 • Aké ďalšie veci vám chýbajú natoľko, že sa môžu stať problémom počas scenára SHTF?

PRÍLEŽITOSTI
Skúste si predstaviť, aké zdroje a príležitosti sú v súčasnej dobe k dispozícii. Skúste si predstaviť, aké zdroje a príležitosti budú k dispozícii aj keď dôjde ku katastrofe. Zoznam príležitosti, ktoré môžete využiť dnes, rovnako ako tie, ktoré budú dôležité v survival situácii.

 • Aké zdroje a príležitosti, môžete využiť vo vašom okolí?
 • Existujú príležitosti, ktoré môžete využiť k posilneniu niektorých svojich slabostí? (Kurzy prvej pomoci, školy prežitia, literatúra o prežití, webové stránky alebo iné vzdelávacie zdroje)
 • Máte sieť ľudí, ktorí Vám môžu pomôcť?

OHROZENIA:
Ak chcete byť naozaj pripravený, musíte mať reálnu predstavu o tom, čo za hrozby sú vonku a ako je pravdepodobné, že hrozba nastane. Musíte presne vedieť, aké zručnosti potrebujete k práci na to, čo plánuje, čo potrebujete, a kde to je a aké vybavenie budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať.

 • Aké sú najpravdepodobnejšie hrozby, ktorým budete čeliť? (Prírodné katastrofy, ekonomické hrozby, SHTF scenáre)
 • Aké prekážky budete musieť prekonať?
 • Aké sú bezprostredné nebezpečenstvá vo vašej lokalite?
 • Kto je najväčšou hrozbou vo vašom okolí? (Gangy, zločinci, polícia atď.)
 • Znovu sa pozrieť na vaše slabé stránky. Môže niektorá z vašich slabín vážne ohroziť vaše prežitie?

320px-SWOT sk.svgĎALŠÍ KROK
Najdôležitejšou súčasťou prevedenia SWOT analýzy je to, čo robiť s tým čo zistíte. Teraz, keď máte dobrú predstavu o vašej celkovej pripravenosti, musíte porozmýšlať o svojich poznatkoch a vytvoriť strategický akčný plán.

Zo záverov analýzy SWOT vyplývajú tieto modelové stratégie :

Ofenzívna stratégia
Stratégia ofenzívna – SO – strengths opportunities- je najatraktívnejší strategický variant. Môžete ho použit v pripade, že prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na svoje mohutné sily ste schopný využiť všetky ponúkajúce sa príležitosti. Odporúča sa ofenzívna stratégia z pozície sily. Ste alfa samec, dokážete skonsolidovať skupinu, ktorá sa vyrovná so všetkým a viete ako skupinu viesť za potrebným. Opatrne, aby ste sa nestali lákavým cieľom pre niekoho silnejšieho. Vždy sa taký niekto nájde, verte mi.

Defenzívna stratégia
Stratégia defenzívna – ST – strengths threats - je stratégiou silného jedinca, ktorý sa nachádza v nepriaznivom prostredí. Silná pozícia by sa mala využiť na blokovanie nebezpečenstva, zastrašenie konkurencie alebo únik do bezpečnejšieho prostredia. Odporúča sa defenzívna stratégia, ktorou si chránite už vydobytú pozíciu.

Stratégia spojenectva
Stratégiu spojenectva – WO – weaknesses opportunities - si volí ten, v ktorom prevažujú slabosti nad silami, nachádza sa však v atraktívnom prostredí. Aby stalker využil otvárajúce sa príležitosti, na ktorých zvládnutie nemá dostatok vnútorných schopností, snaží sa postupne posilňovať svoju pozíciu a odstrániť nedostatky. Odporúča sa stratégia spojenectva, ktorá umožní zväčšiť vnútornú silu a podieľať sa na príležitosti so spoľahlivým spojencom. Mate chatu v horách s potokom, veľkú záhradu ale ste totálny nevojak, a nie ste schopný zabezpečiť obranu a ochranu. Ste nútený sa spojiť s priateľmi ktorý to dokážu, aj keď je jasné, že Vám budú ujedať z Vašich zásob.

Stratégia úniku alebo likvidácie
Stratégia úniku alebo likvidácie – WT – weaknesses threats - je vhodná pre jedinca, ktorý je slabý a navyše sa nachádza v nepriateľskom prostredí. Takýto prepper musí uvažovať v lepšom prípade o odchode z daného prostredia a pokúsiť sa etablovať v priaznivejšich podmienkať, kde by jeho slabosti neboli také výrazné, alebo v horšom prípade sa zamyslieť nad sebou samým a spýtať sa čo to vlastne vyvádzate.

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes