Brokovnica pre Stalkera II.

v2116x2-ndTak sme si minule sľúbili, povieme si niečo o "potrave" pre tento druh zbraní. Keďže vedomosti o brokovniciach, medzi nepoľujúcou časťou Stalkerov sú vo všeobecnosti nízke, vysvetlíme si aj pojmy ako krytie, vyhadzovač či zhrdlenie.

Krytie

Keďže broková zbraň používa primárne hromadnú strelu, tak má brokovnica hladkú hlaveň bez vývrtu. Hladký vývrt zaručí že hromadná strela nebude rotovať a broky poletia priamo. Pokiaľ by bola brokom udelená rotácia dostavil by sa tzv. kružnicový efekt, teda stred terča by bol čistý ako ľalia a broky by boli po kružnici, čo je samozrejme nežiadúce. Nábojová komora prechádza prechodovým kužeľom do hladkého vývrtu a dĺžka hlavne ovplyvňuje presnosť streľby podstatne viac ako pri guľovej zbrani.

Takže bol pre presnosť (posúdenie rozptylu) brokovníc zavedený pojem krytie. Udáva sa v percentách a určuje sa takto:

  • Strelí sa brokom 3,5 mm na vzdialenosť 35 metrov do papiera veľkosti 1 x 1 meter.

  • Okolo stredu zásahu sa opíše kruh s priemerom 75 cm.

  • Spočíta sa počet zásahov v tomto kruhu.

  • Krytie v % sa vypočíta ako počet zásahov v kruhu / počet brokov v náboji x 100%

Príklad:

V náboji je 150 brokov. V 75 cm kruhu napočítame 100 zásahov. Krytie vypočítame podľa vzorca 100/150x100%, teda 66,6%. To znamená, že 66,6% vystrelených brokov skončilo v terči.

Hodnoty krytia sa pohybujú v rozmedzí od 40% u nezahrdlených hlavní po zhruba 80% u hlavní s plným a zosilneným plným zahrdlením.

Zahrdlenie -chok

chokeZahrdlenie znamená úpravu úsťovej časti brokovej hlavne, zvyšujúcu jej krytie. V praxi sa zahrdlením logicky zvyšuje účinný dostrel. Niekoľko centimetrov (4-6) pred ústím hlavne je nábeh, ktorý zaisťuje pozvoľný prechod priemeru hlavne do zahrdlenia. Zahrdlenie udáva o koľko je zmenšený priemer hlavne. Klasické zahrdlenie zvyšuje rýchlosť brokov a zvyšuje krytie. Podľa veľkosti zúženia rozlišujeme hlavne so štvrtinovým, polovičným, trojštvrťovým, plným a zosilneným plným zahrdlením.

Pre výpočet zahrdlenia konkrétnej hlavne treba uviesť jeden problém. U výrobcov zbraní v rôznych krajinách, platia rôzne normy pre priemer valcovej časti hlavne a to rádovo v rozmedzí desatín mm. Priemer je obvykle vyrazený na každej hlavni. Zahrdlenie je buď pevné, dané pri výrobe hlavne, alebo výmenné. Výmenné zahrdlenia sú vlastne rúrky s vonkajším závitom, ktoré sa naskrutkujú do ústia hlavne a buď končia s ňou, alebo presahujú o 2-8 cm jej koniec. Údaj o zahrdlení je veľmi dôležitý, lebo určuje praktické použitie zbrane. 
Väčšina dvojhlavňových brokovníc má každú hlaveň zahrdlenú inak. Rozšírená je kombinácia štvrtinového a trojštvrtinového zahrdlenia. Menšie zahrdlenie je výhodnejšie pri streľbe na kratšie vzdialenosti, väčšie naopak na vzdialenejšie ciele.

Zvláštnosťou je skeetové zahrdlenie, ktoré krytie znižuje. Je nepatrné a navyše sa smerom k ústiu hlavne opäť rozširuje. Výsledkom je teda väčší rozptyl pri lepšom rozložení zhluku v zasiahnutej ploche. Brokový roj je oveľa pravidelnejší. Existuje aj vojenské (bojové) zahrdlenie, ktoré spôsobí, že broky sa budú primárne šíriť po horizontále a ich vertikálny rozptyl bude minimálny. Dôvod je dúfam pri vojenskej brokovnici jasný.

Vyhadzovač

imagesBrokové zbrane sú vybavené vyťahovačmi, alebo vyhadzovačmi nábojníc. Vyťahovač pri zalomení zbrane nábojnice (alebo aj nevystrelené náboje) len povysunie, aby sa dali pohodlne vybrať. Vyhadzovač (ejektor), vyhodí vystrelenú nábojnicu z komory. Pri zalomení nevystrelenej zbrane, sa správa ako vyťahovač. Pri automatických zbraniach ako Saiga, alebo pri pumpách, je samozrejme ejektor zbytočný.

Strelivo

shotshellKalibre sme prebrali minule a u nás je najrozšírenejší kaliber 12. Zo štandardne používaných kalibrov, je v kalibri 12 najväčšia broková naplň a teda je najúčinnejší.

Do brokových zbraní sa vyrába strelivo s hromadnou, alebo jednotnou strelou.

Strelivo s hromadnou strelou sa vyrába použitím brokov (najčastejšie olovených, s prímesou antinómu a arzénu, ale používajú sa aj oceľove) veľkosti 1,5-1,9 mm s odstupňovaním po 0,25 mm. Brokom 5,1 mm a väčším, hovoríme posty, alebo ľudovo behanice (behúne, behúnky). Brokový náboj sa skladá z kovania, plášťa (plastového, alebo papieroveho), hromadnej strely, zátky, krytky prachu hnacej náplne, plastového alebo papierového dna a zápalky. Náboj môže byť uzatvorený do hviezdice, alebo zakrúžením.

Doporučené použitie je nasledovne.
1,5 - 2,75 mm športová streľba
2,75 – 3,5 mm bažant, kačica, sluka
3,5 – 4,5 mm líška, zajac
5,1 mm líška
5,1 a viac vlk

shotgun-shell-sizes

Akú veľkosť broku si vybrať na ochranu je myslím jasne.

V ponuke výrobcov streliva ja čoraz väčší výber jednotných striel, ktoré sa presnosťou blížia ku guľovému strelivu. Znamená to že v nábojnici je len jedna veľká strela.Ak v minulosti dosahoval rozptyl jednotných striel na 50 m približne 20-30 cm aj viac, teraz niektoré dosahujú rozptyl 5-15 cm. Strely majú šikmé rebra ktoré im určia určitú rotáciu a tak isto pevnú zátku, zvyšujúcu stabilizáciu strely.

10

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes