Tlmiče hluku IV.

bereta92fTlmiče zvuku výstrelu rozdeľujeme do troch hlavných skupín:
I. tlmiče na zníženie rýchlosti plynov vytekajúcich z hlavne
II. tlmiče na zníženie úsťovej rýchlosti strely
III. kombinované tlmiče, tj tlmiče plniace obe funkcie (tieto tlmiče sú najpoužívanejšie)

Ak máme zbraň, ktorej strela opúšťa ústie hlavne podzvukovou rýchlosťou (náš matematicko-fyzikálny model), potom nám stačí utlmiť iba zvuk výstrelu znížením rýchlosti plynov vystupujúcich z hlavne z nejakých 2000 m/s na 20 m/s a to nie je žiadny problém.

Takýto tlmič je konštrukčne veľmi jednoduchý a jeho životnosť v závislosti na účinnosti je niekoľko sto až tisíc výstrelov. Najčastejšie sú tlmiče zvuku vyrábané z nerezových zliatin ocelí alebo duralu, priestor medzi hlavnou a telom tlmiča môže byť vyplnený hliníkovou alebo medenou drôtenkou. (Vo svojej podstate funkcii tlmiča zvuku môže plniť aj PET fľaša navlečená na hlavni.)

tlm10

Konštrukcia tlmiča pre zníženie rýchlosti plynov vystupujúcich z hlavne

Ak však opúšťa strela ústie hlavne nadzvukovou rýchlosťou, musíme najprv znížiť rýchlosť prachových plynov a následne spomalíme strelu na podzvukovú rýchlosť (v <340 m/s). V predchádzajúcich odsekoch sme si už povedali, že spomaliť rýchlosť plynov nie je nijak náročná úloha. Znížiť rýchlosť strely je zložitejšia. V tlmičmi musíme pomocou gumových alebo oceľových membrán trením znížiť rýchlosť strely na požadovanú podzvukovou rýchlosť. Nevýhodou je, že sa tieto membrány trením rýchlo opotrebovávajú a tým sa znižuje účinnosť tlmiča. Životnosť tlmiča rýchlosti strely je niekoľko desiatok až stoviek výstrelov, potom je potrebné všetky membrány vymeniť.

tlm11

Konštrukcia tlmiče s gumovými alebo oceľovými membránami

tlm12

Konštrukcia tlmiče s gumovým brzdiacim blokom

tlm13

Konštrukcia veľmi primitívneho puškového tlmiče S-40 s gumovými brzdiacimi blokmi používaného sovietskymi ostreľovačmi v Zimnej vojne (Rusko-Fínsko 1936-1940)

 tlm14

Konštrukčný rez  sériovo vyrábaného tlmiče PBS-1 AKM pre útočnú pušku Kalašnikov AKM (náboj 7,62 x39 mm)

Záver

Vezmite si do ruky pištoľ, vyberte z nej zásobník, overte si, či nemáte v nábojovej komore náboj a natiahnite záver zbrane, ako keď mienite nabiť zbraň a zahájiť streľbu. Počujete ten kovový zvuk? Tak s ním vám nikto nepomôže a toho sa nikdy nezbavíte. Tento poznatok teraz môžete paušálne aplikovať na všetky pechotnej automatické zbrane napínané tlakom plynov vznikajúcich pri výstrele.

Ale vráťme sa k pištoliam. Ak vlastníte zbraň, ktorej strela opúšťa hlaveň podzvukovou rýchlosťou (napr. pištole používajúce náboj 6,35 mm a 7,65 mm Browning, 9 mm Browning Court, 9 mm Luger Subsonic, 9 mm Makarov, 45 Auto / ACP), stačí spomaliť iba plyny vystupujúce z ústia zbrane.

bereta92fPištoľ Beretta 92F (náboj 9 mm Luger) s prídavným tlmičom znižujúcim hluk výstrelu o 38 dB

 

 

 

 

RugerMarkPištoľ Ruger Mark II (náboj .22 LR) s integrálnym tlmičom zvuku znižujúcim hluk výstrelu o 43 dB

 

 

 

 

U zbraní s nadzvukovou rýchlosťou strely (napr. pištole používajúce náboj 7,62 x25 Tokarev, 9 mm Luger a Parabellum, .357 Magnum) musíte znížiť rýchlosť plynov i strely.

Tieto vyššie uvedené závery možno paušálne aplikovať na všetky ďalšie automatické zbrane, útočnými pištoľami počínajúc a ťažkými guľometmi končiac. S veľkosťou zbrane, veľkostí prachové náplne a veľkosti kalibrov sa síce bude meniť aj veľkosť (vnútorný objem) tlmiča, ale princíp aj účinnosť zostávajú zachované.

scorpion

Samopal vz.61 (náboj 7,65 mm Browning) s prídavným tlmičom znižujúcim hluk streľby o 35 dB

Zostávajú nám zbrane s ručne ovládaným záverom, čiže zbrane neautomatické. V našom prípade sa jedná vo väčšine prípadov o pušky, aj keď existujú aj jednovýstrelové pištoe. Tu je vec nadmieru jednoduchá. Všetky lovecké pušky (mimo malorážek 330-405 m / s) používajú náboje, ktorých strela opúšťa ústie hlavne rýchlosťou 700-1 000 m / s, čiže dvojnásobnou až trojnásobnou rýchlosťou zvuku. Spomaliť takúto rýchlu strelu na rýchlosť podzvukovou, tj <340 m/s, vyžaduje veľmi robustný a ťažký tlmič. Takže vysoko rýchlu strelu samozrejme možno tiež spomaliť, ale prečo, nie je to trochu kontraproduktívne? Je to to isté, ako keď si v byte pustíte naplno kúrenie a otvorte okná dokorán, aby ste sa zbavili prebytočného tepla. Ak mienite používať pušku k streľbe s tlmičom zvuku, je úplne zbytočné udeľovať strele hypersonickú rýchlosť, aby ste ju neskôr redukovali na subsonickú. Ako na to? Znížte prachovú náplň náboja tak, aby strela opúšťala ústie hlavne rýchlosťou podzvukovou. O koľko treba náplň znížiť, nedá presne povedať, to závisí od dĺžky hlavne a typu náboja. Nezostáva vám teda nič iné, než experimentovať. Chce to krabicu nábojov, presné váhy a trpezlivosť. Ak sa dostanete a na už niekoľkokrát spomínanú podzvukovú rýchlosť, potom zníženie rýchlosti plynov je hračka a máte zbraň, u ktorej možno vďaka pevnému záveru znížiť hluk výstrelu bez problémov o 40 dB.

Pre inšpiráciu niekoľko konštrukčných nákresov tlmičov.

tl16

 

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes